Konstruktion

D. N. Værktøj har egen konstruktionsafdeling hvor der tegnes i Solid Works. Her optegnes alle emner
før de går i produktion, og hvert emne får deres eget ID-nummer. ID-nummeret er kundens sikkerhed for at der ved efterbestilling af samme emne ikke vil være nogen form eller dimensionsmæssige afvigelser som besværliggør en efterfølgende montering.

Ved alle større konstruktioner fremstilles der altid en samlingstegning. Samlingstegningen og en udførlig stykliste medleveres til kunden således at det frem- over vil være enkelt at bestille sliddele og reservedele.

I konstruktionsafdelingen laves ogsa størstedelen af CNC programmerne til de styrede maskiner i værk-stedet. Vores programmeringssystem, som er direkte konvertibelt med Solid Works, reducerer programmerings-omkostningerne betragteligt da emnets geometri er kendt af programmeringssystemet. Dette er også en stor fordel når vi bearbejder komplekse 3D geometrier.